Thông tin liên hệ ViettelPay Kiên Giang

ViettelPay Kiên Giang là Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel tại Kiên Giang có địa chỉ tại 654 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng công ty dịch vụ số Viettel được xác định là một công ty công nghệ tập trung trong ba lĩnh vực chính bao gồm lĩnh vực tài chính số, kiện toàn hệ sinh thái và ngân hàng số ViettelPay, triển khai thí điểm Mobile Money; lĩnh vực dịch vụ dữ liệu, tập trung các lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm, quảng cáo; lĩnh vực thương mại điện tử.

Thông tin liên hệ:

VIETTELPAY KIÊN GIANG

Địa chỉ: 654 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 02976 250 178

Tổng Công ty dịch vụ số Viettel - Viettel Digital Services Corporation
Tổng Công ty dịch vụ số Viettel – Viettel Digital Services Corporation